Att investera i uran

All framställning av energi har en klimatpåverkan, om man ser på det ur ett livscykelperspektiv, alltså från vaggan till graven där man t. ex. tittar på hur en solpanel tillverkas, fraktas och underhålls. Därför är livscykelanalyser mycket viktigt när man försöker bedöma vilket är det bästa sättet möta klimatförändringar och hur vi efterlämnar en bättre värld till våra kommande generationer.

Jämför man fossila bränslen har energiframställning via kärnkraft väldigt små koldioxidutsläpp, här i Sverige rör det sig enligt Vattenfalls beräkningar om cirka 4 gram per kWh producerad el. Vindkraft och vattenkraft har också låga utsläpp, och jämför med fossil kraftproduktion som t. ex. olja, gas och kol så kan dessa släppa ut upp till 300-1 000 gram per kWh. Energin i kärnkraft kommer från ämnet uran som är vanligt förekommande i naturen. Ämnet uran är inte fossilt, men man kan inte heller säga att det är förnybart. Med dagens teknik för utvinning räcker urantillgången i världen till åtminstone 50-100 års ytterligare kärnkraftsdrift. Dock med kommande generationer av kärnkraftverk så kommer vi kunna återanvända det som tidigare var kärnavfall som bränsle. Så i realiteten handlar det om att vi har reserver för mycket längre tid än så. Med andra ord är kärnkraft en viktig spelare om vi ska kunna ställa om till en fossilfri värld. Gör man en livscykelanalys på kärnkraft är det främst utvinning av uran och tillverkning av kärnbränslet, som påverkar klimatet.

Att investera i uran är därför ett intressant alternativ för den som vill investera i ESG-relaterade (Environmental, Social and Governance ESG står för Environmental, Social and Governance) områden. Dock har de som investerat i uran haft jobbigt de tio senaste åren då priset på råvaran har backat med cirka 60 procent. Men, under det senaste året har trenden vänt och priset på uran har gått upp en hel del. Som effekt har det lett till att uranaktierna också gått upp.

Det finns många argument till varför priset på uran kommer gå upp fram över, uransektorn hade i 15 april 2021 bara har ett börsvärde på 25 miljarder dollar, det är i ett globalt perspektiv väldigt lågt och skulle ESG-fonder börja investera i uran så skulle priserna snabbt gå upp. I dagarna (November 2021) så pågår ett klimatmöte i Glasgow (COP26) och lyssnar man på vad som sägs där så är det många positiva tongångar angående kärnkraft, många länder ser detta som en viktig komponent i omställningen till en grönare värld. Japan, USA, Storbritannien och Frankrike har alla sagt positiva saker om kärnkraft innan COP26, och under konferensen, så kan man förvänta sig fler liknande uttalanden innan konferensen är över.

Hur investerar man då i uran?

Ja, det är en mycket bra fråga. Ett sätt är att köpa aktier, vi kommer här på uran.nu ha en genomgång om vilka aktier som finns att tillgå.

Vi kommer även kolla igenom om det finns några fonder eller liknande instrument som också kan handlas i detta ändamål. Så jag föreslår att du sätter ett bokmärke på denna sida så du kan återkomma och läsa mer när vi har hunnit skriva mer om ämnet.